CAMAU BREISION DROS IECHYD MEDDWL

MAE POB TAITH YN DECHRAU GYDAG UN CAM

Ym Mhrifysgol Abertawe, rydym yn cymryd camau breision dros les gwell, ac yn credu na ddylai neb sy'n cael trafferth â'i iechyd meddwl ddioddef ar ei ben ei hun.

Ymunwch â ni yn awr i gefnogi iechyd meddwl gwell i bawb, o atal hunanladdiad ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol, gweithlu'r GIG mwy gwydn ac atgyfeirio at ymarfer corff ar gyfer myfyrwyr sy'n teimlo dan straen.

O'r camau cyntaf i'r llinell derfyn, gadewch i ni gymryd camau breision.

Os hoffech redeg drosom ni a chymryd camau breision dros iechyd meddwl , neu os oes gennych gwestiynau am godi arian ym Mhrifysgol Abertawe, e-bostiwch   giving@abertawe.ac.uk.

ATAL HUNAN-NIWED A HUNANLADDIAD

LLES MYFYRWYR

CEFNOGI MYFYRWYR NYRSIO